บริการด้านอาหาร: อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคตับ ช่วยชะลอความรุนแรงของโรค

บริการด้านอาหาร: อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคตับ ช่วยชะลอความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยโรคตับ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกประทานอาหารอยู่บ้าง อันเนื่องมาจากโรคที่เป็นอยู่ แต่หากเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคดังกล่าวก็อาจจะช่วยในเรื่องของโรคแทรกซ้อน ช่วยชะลอความรุนแรงของโรค และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นได้

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ คุณแม่เตรียมท้อง

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ คุณแม่เตรียมท้อง จากหนังสืออาหารบำบัดโรคของแพทย์หญิงศัลยา คงสมบูรณ์เวช ได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่อง อาหารเตรียมท้อง